Oferta

Wykonane

Cieśla

- zawód związany z obróbką drewna.

Polega na wykonywaniu elementów konstrukcji, części wyposażenia, oraz detali z drewna, trwale związanych z obiektem działania (budynek, okręt).

W potocznym rozumieniu cieśla (stolarz budowlany) w odróżnieniu od stolarza czy meblarza - zajmuje się wykonywaniem: zrębu budynku (np. konstrukcji wieńcowej), więźby dachowej, drzwi, okien. W pracy swej wykorzystuje zestaw narzędzi ciesielskich, wykonując w przygotowanym materiale odpowiednie połączenia.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Cieśla budowlany wykonuje różne konstrukcje drewniane do szalunków i stemplowań. Cieśla wykonuje także wszystkie inne konstrukcje drewniane niezbędne na budowie oraz przy remontach takie jak np. konstrukcje rozporowe i podporowe ścian, potrafi też wykonywać samodzielne konstrukcje.

Cieśla wykonując szablony dla konstrukcji budowlanych kieruje się projektem, dlatego musi posiadać umiejętność odczytywania rysunków technicznych w zakresie prac ciesielskich. Ponadto musi dobrze znać właściwości różnych gatunków drewna, gdyż w przypadku różnych zastosowań musi ono spełniać określone parametry. Cieśla sam wybiera jaki rodzaj drewna będzie najbardziej odpowiedni i zostanie użyty do wykonania konstrukcji.

Dawniej cieśla często sam uczestniczył w przygotowywaniu drewna np. poprzez pokrycie go środkiem grzybobójczym czy uodporniającymi na ogień. Obecnie coraz częściej otrzymuje drewno spełniające wszystkie jego wymagania.

W pracy cieśla korzysta ze wszystkich urządzeń do obróbki drewna. Kluczową umiejętnością jest opanowanie różnych sposobów łączenia drewna przez pasowanie, zbijanie, skręcanie itp. Najwyższy stopień umiejętności to wykonywanie skomplikowanych konstrukcji drewnianych stropów i łuków. Cieśla musi znać wtedy sposoby odpowiedniego przygotowania (wygięcia) drewna i jego łączenia.

Coraz częściej mówi się o tym, że klasyczny cieśla zanika.

WARUNKI PRACY

Cieśla pracuje na budowie co sprawia, że wiele zadań wykonuje w trudnych i niebezpiecznych warunkach, co powoduje duże zagrożenie wypadkami. Jest narażony na pracę przy zmiennej pogodzie. Praca cieśli ma charakter zespołowy. Zarówno przygotowując i transportując materiały jak i w samym procesie wznoszenia konstrukcji czy szalunków cieśla współpracuje z innymi cieślami, względnie innymi pracownikami budowy.

Cieśla może często zmieniać miejsce wykonywania swojej pracy. Jest uzależniony od tego gdzie jego pracodawca prowadzi aktualnie roboty budowlane. Praca cieśli jest nadzorowana przez majstra i kierownika budowy, którzy pilnują, by była wykonana dokładnie według projektu. Nie zwalnia to jednak cieśli od odpowiedzialności za jakość wykonanych przez niego prac. Do oszalowanych przez niego wykopów czy pod podpory stropów wchodzą ludzie i od jakości wykonania prac zależy ich bezpieczeństwo.

WYMAGANIA

Najważniejszym wymaganiem stawianym cieśli są zdolności manualne i dokładność. Zwłaszcza precyzja w wykonywaniu różnego rodzaju konstrukcji jest istotna, gdyż od niej zależy bezpieczeństwo innych pracowników budowy. Praca cieśli często ma charakter rutynowy, stąd wymagana jest od niego cierpliwość. Ze względu na zespołowy charakter pracy cieśla musi potrafić współpracować z innymi ludźmi.

Ze względu na częstą pracę na dużych wysokościach cieśla musi charakteryzować się nie tylko dużą sprawnością fizyczną, ale także samodyscypliną i odwagą. Praca na budowie wymaga odporności na długotrwały wysiłek, stąd potrzebna jest dobra kondycja fizyczna.

WARUNKI PODJĘCIA PRACY

To jeden z trudniejszych zawodów budowlanych. Osoby, które chciałyby nauczyć się zawodu poprzez przyuczenie będą mogły wykonywać tylko prostsze prace ciesielskie. Niezbędnym do jego uprawiania jest ukończenie szkoły zawodowej o odpowiednim profilu. Wobec rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników budowlanych szkoły zawodowe o tym profilu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zawód ten mogą podjąć również osoby starsze. Nie ma granicy wieku, do której można przyswoić sobie niezbędną wiedzę. Ograniczeniem dla osób starszych mogą być wymagania fizyczne.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa oraz zjawiskiem emigracji zarobkowej istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wszystkich specjalistów związanych z budownictwem – w tym cieśli. Wprawni i doświadczeni pracownicy są niemal rozchwytywani na rynku pracy. Nie brakuje też pracy dla młodych cieśli, jednak jest ona gorzej płatna.

Cieśla ma ograniczone możliwości awansu: od cieśli przez czeladnika do mistrza. W tym zawodzie dużą rolę odgrywa doświadczenie, które nabywa się wraz z przepracowanymi latami. Niezbędne jest też śledzenie nowych technologii, które używane są m. in. przy pracach szalunkowych.

ZAROBKI

Jeszcze niedawno pensje w budownictwie nie były szczególnie wysokie. Bardzo dobra koniunktura w branży, optymistyczne prognozy rozwoju oraz emigracja zarobkowa wielu pracowników sprawiły, że teraz firmy walczą o specjalistów oferując im coraz lepsze warunki zatrudnienia. Przeciętnie pensja cieśli oscyluje wokół średniej krajowej. W zależności od regionu kraju zdarzają się odstępstwa w jedną i w drugą stronę.